Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Wydarzenia - Dla kierowców

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Data publikacji 10.01.2017

Komenda Główna Policji wraz z Polskim Związkiem Motorowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Krajową Radą BRD, przy udziale Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, jest organizatorem turniejów promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

W 2017 roku odbędą się następujące Turnieje:

  1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych – 40-ta edycja.
  2. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych - 40-ta edycja.
  3. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych – 20-ta edycja.
  4. Ogólnopolski Turniej dla uczniów ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych, (organizowany w ramach turniejów brd dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych)

Ogólnopolskie finały turniejów brd odbędą się w następujących terminach:

  • 29-31 maja Mikluszowice (woj. małopolskie) – 8. Finał Ogólnopolskiego Turnieju dla uczniów ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych.
  • 6-7 czerwca Poznań - 21. Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  • 12-14 czerwca Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie) - 40. Finał  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Przedsięwzięcia te stanowią rodzaj programu edukacyjnego na rzecz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Pierwszym etapem turniejów są eliminacje na szczeblu szkoły, następnie gminy, powiatu i województwa. Najlepsza drużyna, wyłoniona w eliminacjach wojewódzkich uczestniczy w finale ogólnopolskim.

Finały ogólnopolskie odbywają się każdego roku w innej miejscowości, bardzo często są to niewielkie miasta, dla których turniej jest znaczącą imprezą aktywizującą społeczności lokalne. Dzieci i młodzież, które biorą udział w finałach mają też okazję do poznania regionu, który ich gości, bowiem organizatorzy starają się zorganizować dla wszystkich drużyn atrakcyjne wycieczki.

Warto podkreślić, iż kluczową rolę w przeprowadzeniu turnieju pełnią powoływane na każdym szczeblu Komitety Organizacyjne, które zgodnie z zapisem w regulaminach turniejów stanowią lokalne forum wpierające organizację i przebieg  tych przedsięwzięć.

Z uwagi na to, iż przeprowadzenie turniejów wymaga współpracy instytucji, podległych poszczególnym resortom administracji rządowej lub samorządowej, Turnieje funkcjonują w oparciu o Porozumienie sygnowane przez osoby kierujące tymi resortami/instytucjami.

9 września 2016 r zostało podpisane  „Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych  turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, które zastąpiło poprzednie porozumienie sygnowane przez organizatorów turniejów.

W 2016 roku sygnatariuszami porozumienia zostali minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister spraw wewnętrznych i administracji, reprezentowany przez wiceministra Jarosława Zielińskiego, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, Komendant Główny Policji, reprezentowany przez nadinspektora Jana Lacha, oraz prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski.

BRD KGP