STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POLSCE W OKRESIE I-III 2017 ROKU - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POLSCE W OKRESIE I-III 2017 ROKU

Data publikacji 07.04.2017

Polskie drogi stają się coraz bardziej bezpieczne. Według danych wstępnych w pierwszym kwartale 2017 odnotowano znaczący spadek liczby wypadków i ich ofiar w stosunku do roku 2016.

W pierwszym kwartale 2017 nastąpił znaczący spadek liczby wypadków i ich ofiar w stosunku do roku 2017. Od 1 stycznia do końca marca bieżącego roku miało miejsce na naszych drogach:

  • 5730 wypadków drogowych (w stosunku do tego samego okresu 2016 roku jest to mniej o 524 zdarzeń tj. o 8,4%)
  • 477 osoby poniosły śmierć,  (mniej o 86, tj. o 15,3%)
  • 7655 zostało rannych (mniej o 734 tj. o 9,6 %)

Jeśli uświadomimy sobie, że za tymi liczbami stoi ludzkie życie i zdrowie, sukces ten nabiera wymiernego znaczenia.

Wśród sprawców wypadków prym wiodą kierujący pojazdami. Główne przyczyny spowodowanych przez nich zdarzeń to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i nieprawidłowe wyprzedzanie. Z kolei do potrącenia pieszych najczęściej dochodzi w wyniku nieostrożnego wejścia na jezdnię.

Ofiary wypadków wg użytkownika drogi I-III.2017 r.

Rodzaj użytkownika drogi

Ogółem

+/-

%

Zabici

+/-

%

Ranni

+/-

%

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Kierujący

3 504

3 342

-162

-4,6

243

217

-26

-10,7

3 261

3 125

-136

-4,2

Piesi

2 170

1 787

-383

-17,6

205

175

-30

-14,6

1 965

1 612

-353

-18,0

Pasażerowie

2 544

2 262

-282

-11,1

115

85

-30

-26,1

2 429

2 177

-252

-10,4

O g ó ł e m

8 218

7 391

-827

-10,1

563

477

-86

-15,3

7 655

6 914

-741

-9,7

 

Sprawcy wypadków drogowych I-III.2017 r.

Sprawcy

Wypadki

Zabici

Ranni

2016

2017

+/-

%

2016

2017

+/-

%

2016

2017

+/-

%

Kierujący

5 334

4 897

-437

-8,2

406

339

-67

-16,5

6 787

6 113

-674

-9,9

Piesi

560

427

-133

-23,8

98

76

-22

-22,4

466

360

-106

-22,7

 

Ujawnieni nietrzeźwi kierujący w okresie I-III.2017 r.

Naruszony przepis

2016 r.

2017 r.

+/-

%

Art. 87 § 1 KW

4 172

3 097

- 1075

- 25,8

Art. 87 § 2 KW

1 142

1 178

+ 36

+ 3,2

Art. 178a § 1 KK

13 461

12 696

- 765

- 5,7

Art. 87 § 1a KW

5 571

5 360

- 211

- 3,8

O g ó ł e m

24 346

22 331

- 2 015

- 8,3

 

Liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu

I-III.2016 r.

III. 2017 r.

+/-

%

4 828 768

4 971 676

+ 142 908

+ 3,0

 

Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych I-III.2017 r.

Sprawcy

Wypadki

Zabici

Ranni

2016

2017

+/-

%

2016

2017

+/-

%

2016

2017

+/-

%

Kierujący

264

243

-21

-8,0

38

19

-19

-50,0

333

294

-39

-11,7

Piesi

146

91

-55

-37,7

18

6

-12

-66,7

131

85

-46

-35,1

 

Kierujący pojazdami będący pod działaniem  alkoholu spowodowali  243 wypadki (tj. mniej wypadków o 21, - 8%), zginęło w nich 19 osób (tj. mniej o 19, -50%), a ranne zostały 294 osoby (tj. mniej o 39 -11,7%). W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, nietrzeźwi stanowili 4,9%.

BRD KGP/mś