TRUCK & BUS – ogólnopolskie działania policyjne - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

TRUCK & BUS – ogólnopolskie działania policyjne

Data publikacji 12.10.2017

Ogólnopolskie działania Truck&Bus, które w dniu 12.10.2017 roku odbędą się w całej Polsce mają na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. To już kolejna taka akcja organizowana przez TISPOL - międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje drogowe z ponad dwudziestu krajów Europy.

Na kierowcach i przewoźnikach obsługujących przejazdy pasażerskie ciąży ogromna odpowiedzialność. Od ich kwalifikacji i rzetelności zależy zdrowie a nawet życie  sosób podróżujących w autobusach.

Policja w czasie prowadzony działań zwróci uwagę na prawidłowość świadczonych usług związanych  z przewozem osób, szczególnie jeżeli chodzi o przewóz pasażerów tzw. busami. Zdarza sie, ż niektórzy kierowcy przewożą większą liczbę osób niż dopuszczona w homologacji pojazdu. Taka sytuacja bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu pasażerów.

Kontroli będą poddawane również pojazdu wykonujące transport towarów między innymi w aspekcie przestrzegania czasowych norm pracy, przeciążenie pojazdów, stanu technicznego, dokumentacji itp.

Z dniem 30 listopada 2017 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  Dz. U. 2016 poz. 1935 powołujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

KREPTD tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe, dające możliwość dostępu do danych dla upoważnionych organów oraz zapewniających możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD powinno zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.


BRD KGP/mś