"Nie zabijaj!" - gdyńska drogówka promuje bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

"Nie zabijaj!" - gdyńska drogówka promuje bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Data publikacji 26.11.2017

Policjanci z gdyńskiej drogówki już od końca października prowadzą działania pod hasłem "Nie zabijaj", których głównym celem jest przypominanie i uświadamianie kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki. W trakcie przeprowadzanych kontroli kierowcom przekazywane są gadżety mające przypominać im o właściwym zachowaniu na drodze.

Policjanci z gdyńskiej drogówki od października prowadzą działania w związku z akcją „Nie zabijaj”. Akcja skierowana jest przede wszystkim do kierowców, a jej głównym celem jest przypominanie i uświadamianie kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki, kształtowanie właściwych postaw i zachowań kierowców oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W trakcie wykonywanych czynności służbowych oraz przeprowadzanych kontroli drogowych funkcjonariusze informują kierowców, że ich zachowanie i podejmowane przez nich decyzje, a także sposób odnoszenia się i traktowania innych na drodze mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne przyczyny wypadków. Kierowcom uświadamiane jest również, że brawura i bezmyślność na drodze często kończą się dramatem - zarówno dla poszkodowanego, jak i sprawcy zdarzenia oraz ich rodzin. W trakcie działań policjanci przekazują kontrolowanym kierowcom gadżety mające przypominać im o właściwym zachowaniu na drodze.

Prowadzona akcja z pewnością wpływa na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, a kierowców motywuje do odpowiedzialnej jazdy. Akcja spotyka się z pozytywnym odbiorem przez zmotoryzowanych, którzy nie kryją swojego zadowolenia z przebiegu kontroli i udzielonych im informacji.

KWP w Gdańsku/mś

  • badanie alcomatem
  • patrol policji rd
  • patrol policji rd