Podsumowanie działań „Bezpieczna droga do celu”. - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań „Bezpieczna droga do celu”.

Data publikacji 28.02.2018

Policjanci ruchu drogowego podsumowują działania „Bezpieczna droga do celu”. Zauważalny jest wzrost świadomości rodziców, opiekunów, kierowców i pasażerów. Nasze dzieci podróżują bezpieczniej.

W okresie od 12.01 do 25.02.2018 roku, w ramach akcji „Bezpieczna droga do celu”, działania policjantów ruchu drogowego skoncentrowane były na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników wyjazdów zbiorowych i indywidualnych na wypoczynek zimowy. W okresie tym każdego dnia do służby na drodze kierowanych było średnio 4 321 policjantów. Jest to o 510 policjantów więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Znaczne zainteresowanie i oczekiwane efekty przyniosły podawane przez Policję informacje o wytypowanych w każdym województwie punktach prowadzenia kontroli stanu technicznego autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek zimowy oraz stanu psychofizycznego kierowców tych pojazdów. Ogółem w kraju w wyznaczonych punktach kontroli autobusów przeprowadzono 1 730 kontroli. Dla porównania, w 2016 roku takich kontroli było o blisko 600 mniej. Istotnym pozostaje, że policjanci reagowali także na prośby     i sygnały obywateli i kontrolowali autobusy również poza wyznaczonymi punktami. Tych kontroli, prowadzonych często na prośbę rodziców czy opiekunów dzieci tuż przed planowanym odjazdem pojazdu, było w kraju aż 4 208 (o ponad 2 500 więcej niż w 2016 roku). Oznacza to, że rodzice i opiekunowie przewożonych dzieci zdają sobie sprawę jak ważnym jest dobry stan techniczny autokaru i świadomie proszą policjantów o kontrole nawet w sytuacji, gdy wiąże się to z koniecznością oczekiwania na przyjazd patrolu policyjnego i późnienie wyjazdu dzieci. Działania policjantów często wyeliminowały z podróży kierowców znajdujących się „pod wpływem alkoholu” lub środka działającego podobnie do alkoholu

Prowadzona już kolejny rok akcja spotkała się z zainteresowaniem rodziców i opiekunów dzieci wyjeżdzających na wypoczynek zimowy, jak również przyczyniła się do znacznej poprawy jakości podróżowania tym środkiem transportu, zmuszając przewoźników do szczególnego dbania o komfort i bezpieczeństwo jazdy. Policjanci zauważają wzrost świadomości przewoźników i kierowców, którzy w coraz większym stopniu przestrzegają przepisów odnoszących się do przewozu dzieci i młodzieży.

Działania kontrolne wspierane były akcjami edukacyjnymi prowadzonymi w całym kraju przez policjantów ruchu drogowego. Ich adresatami byli wszyscy uczestnicy ruchu drogowego i to bez względu na wiek. Policjanci spotykali się z dziećmi odpoczywającymi na zimowiskach i z seniorami. Odwiedzali przedszkola, szkoły, placówki szkolno-wychowawcze, świetlice wiejskie, kluby osiedlowe. Popularyzowali zasady bezpiecznego zachowania na drogach, współpracowali z mediami promując życzliwość, wyrozumiałość i kulturę na drodze.

 

BRD KGP