Działania „SMOG” na terenie woj. kujawsko-pomorskiego - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „SMOG” na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Data publikacji 06.03.2018

6.03.br. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego policjanci prowadzą działania pn. „SMOG”. Ich celem jest eliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które emitują nadmierną emisję spalin do atmosfery.

Dzisiaj (6.03.18) od wczesnych godzin rannych kujawsko-pomorscy policjanci prowadzą działania pod nazwą „SMOG”. Włączyli się do nich również inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Bydgoszczy. Działania te ukierunkowane są na kontrolę i wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery. Funkcjonariusze kontrolują stan techniczny aut, zwracają szczególną uwagę na prawidłowe działanie silnika oraz układu wydechowego, co ma duży wpływ na zwiększoną emisję spalin oraz nadmierne zadymienie. Kontrolują również uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców.

Kierującym przypominamy, że muszą się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policjanta podczas kontroli, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. Należy pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, również tych związanych z emisją spalin o nadmiernej szkodliwości.

Przypominamy obowiązujące przepisy:
Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

KWP w Bydgoszczy

* * *

Działania "Smog" mają charakter ogólnopolski są ukierunkowane na przeprowadzenie jak największej ilości badań emisji spalin pojazdów. Policjanci w trakcie tych działań eliminują pojazdy, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie ukladu wydechowego, co może wpłynąć na zwiększoną emisję spalin.

BRD KGP