Koperta warta 500 złotych - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Koperta warta 500 złotych

Data publikacji 10.05.2018

Wolontariusz z wózkiem inwalidzkim podjeżdżał pod drzwi kierowców, którzy bezprawnie zaparkowali na niebieskiej kopercie, od takiej akcji chorzowscy policjanci i strażnicy miejscy rozpoczęli wzmożone kontrole miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Chorzowie. Przez najbliższe kilka tygodni funkcjonariusze szczególnie przyjrzą się parkującym na „kopertach”.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych powstają w celu ułatwienia życia tym osobom, które mają trudności z poruszaniem się. Zajmowanie bezprawnie tych miejsc jest wykroczeniem, za które grożą spore konsekwencje. 

"Koperta warta 500 złotych"  To hasło najlepiej oddaje sens prowadzonych od dzisiaj działań przez policjantów i strażników miejskich z Chorzowa. Podczas patroli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolują prawidłowość oznakowania takich miejsc parkingowych, a więc czy:

- Nawierzchnia oznaczona jest niebieskim kolorem z wyraźnym białym symbolem osoby niepełnosprawnej – znak P24,

- Obramowanie wyznaczonego stanowiska białą linią czyli znak P18 – stanowisko postojowe (chyba, że miejscaparkingowe wyznaczone są w sposób konstrukcyjny)

- Znak pionowy informujący iż jest to miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych – tabliczka T29 (w przypadku wyznaczania tylko miejsc dla osób niepełnosprawnych, w przypadku wyznaczania innych miejsc powinny być znaki D18-parking, D18a – parking – miejsce zastrzeżone lub D18b – parking zadaszony)

Podczas patroli policjanci również kontrolują czy pojazdy pozostawione na w/w miejscach mają w widocznym miejscu na podszybiu Kartę Parkingową, uprawniającą do parkowania na tych stanowiskach. Przypominamy, że obecnie takie karty parkingowe wydawane są wyłącznie:

- osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

- osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Dzisiaj policjanci i strażnicy miejscy wspierani przez wolontariuszy z klasy mundurowej IV LO im Ligonia w Chorzowie przeprowadzili akcję profilaktyczno informacyjną w rejonie specjalnych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, wręczając specjalne ulotki profilaktyczne w kształcie koperty. ALe już od jutra kierowcy łamiący przepisy muszą liczyć się z mandatem sięgającym nawet 800zł . 

Inaugurację akcji poprzedził breefing pracowy z udziałem wiceprezydenta Chorzowa Marcina Michalika, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Andrzeja Szęśniaka oraz przedstawiciela straży miejskiej. 

KWP w Katowicach/mś