Narada „profilaktyków” brd - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Narada „profilaktyków” brd

Data publikacji 25.05.2018

Policjanci z komend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji będący koordynatorami do spraw profilaktyki w ruchu drogowym, wzięli udział w naradzie, którą w dniu 24 i 25 maja 2018 roku zorganizowało w Warszawie Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania kierunków działań i ciekawych inicjatyw na rzecz ruchu drogowego.

Uczestnicy narady między innymi odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach gdzie wysłuchali wykładu „Niewidomi i słabowidzący jako uczestnicy ruchu drogowego, podczas którego między innymi omawiane były zagadnienia takie jak: oznakowanie i doświetlenie przejść dla pieszych, faktura nawierzchni, sposób korzystania z przejść dla pieszych.

Bardzo interesujace było też dla wszystkich spotkanie z ekspertami z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji  Panem Krzysztofem Marciniakiem (jednocześnie prezesem Stowarzyszenia SPINKA - działającego na rzecz niepełnosprawnych kierowców) oraz  Zbigniewem Zawadą. Tematem ich wystąpienia było bezpieczeństwo w ruchu drogowym w kontekście uczestników mających status osoby z niepełnosprawnością

Szczególnym gościem narady była Karolina Pilarczyk, która jest kierowcą motosportowym, a jej specjalność  to pokazy driftu. Pani Karolina mówiła o zagrożeniach bezpieczeństwa, jakie powodują osoby, które ryzykowanie zachowują się w ruchu drogowym i zamiast ćwiczyć swoje umiejętności na torze samochodowym usiłują być rajdowymi kierowcami w ruchu drogowym. Wystąpienie Pani Karoliny nosiło tytuł  „Okiem kierowcy driftingowego”.

Przedstawicie komend wojewódzkich/Stołecznej Policji wzięli też udział w briefingu prasowych inaugurującym akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Dla każdego jest miejsce na drodze”. Podczas działać prowadzonych w ramach tego przedsięwzięcia policjanci będą promować bezpieczne korzystanie z drogi poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego.

W czasie rozmów z "profilaktykami"  Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Zdzisław Sudoł podkreślił znaczenie ich pracy w działaniach zapobiegawczych Policji.

W programie narady znalazło się także omówienie  inicjatyw profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które zostaly zaplanowane na 2018 rok.

(BRD KGP)

 

  • policjanci w Laskach
  • wykład Karoliny Pilarczyk
  • konferencja prasowa
  • spotkanie z Dyrektorem BRD KGP
  • samochód dla osoby niepełnosprawnej
  • samochód Karoliny Pilarczyk