Narada „profilaktyków” brd - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Narada „profilaktyków” brd

Data publikacji 01.10.2018

W dniach 1-2 października 2018 roku w Warszawie odbywa się narada koordynatorów ds. profilaktyki w ruchu drogowym komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji oraz pracowników i policjantów Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Spotkanie,  zorganizowane przez BRD KGP,  jest okazją do wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania kierunków działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W pierwszym dniu narady uczestników powitała podinsp. Agnieszka Sałkowska Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP, która między innymi omówiła zasady realizacji Planu  Działań Profilaktycznych na rok 2018 koordynowanych przez BRD KGP.

W programie znalazły się też wystąpienia przedstawicieli Stowarzyszenia Autorów ZAiKS pani Anny Biernackiej i pana Andrzeja Kuśmierczyka – ekspertów z zakresu praw autorskich i pokrewnych. Ponadto w szkoleniu wziął udział podkom. Piotr Maciejczak z Biura Komunikacji Społecznej KGP, który omówił zasady redagowania komunikatów prasowych dla potrzeb publikacji na portalach internetowych oraz czasopismach policyjnych.

Bardzo interesujące było też spotkanie z ekspertem od spraw legislacji panem Mariuszem Wasiakiem, głównym specjalistą Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego BRD KGP.

W drugim dniu narady przedstawiciele komend wojewódzkich Policji /Komendy Stołecznej Policji wysłuchają kolejnych wykładów, pomocnych w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz brd, a także wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu dla przedszkoli na projekt – symbolu „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków”.

BRD KGP

Polska Policja