Bezpieczne Ferie 2019 - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Bezpieczne Ferie 2019

Data publikacji 25.01.2019

Od dwóch tygodni trwają policyjne działania „Bezpieczne ferie”, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku, stoków narciarskich oraz miejscowości atrakcyjnych turystycznie.

W ten weekend kończą się ferie w województwie: kujawsko-pomorskie, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, a rozpoczną się w opolskim, mazowieckim dolnośląskim i zachodniopomorskim. Natomiast dzieci i młodzież z województwa podlaskiego i warmińsko mazurskiego czeka jeszcze tydzień wypoczynku, ferie skończą się dla nich w następny weekend.

W związku z powyższym należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu związanego zarówno z wyjazdami, jak też powrotami z wypoczynku zimowego.

Opady śniegu i śliska nawierzchnia sprawiają, że warunki drogowe stają się niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu. W szczególności kierujący pojazdami powinni pamiętać o zmianie (dostosowaniu) techniki prowadzenia pojazdu. 

Ważnym elementem bezpieczeństwa jest też należyte odśnieżenie pojazdu i oczyszczenie szyb z warstwy śniegu i lodu. Pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących i innych uczestników ruchu.

Apelujemy, by w tak zmiennych warunkach atmosferycznych, z jakimi mamy obecnie do czynienia kierowcy poruszali się z prędkością  dostosowaną do warunków panujących na drodze.

Prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!

BRD KGP/mś