Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przeprowadzili grę miejską z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uczniowie dobromiejskich szkół podstawowych oraz dorośli mieszkańcy, uczestniczyli w grze miejskiej, którą zorganizowali i przeprowadzili policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Inicjatywę policjantów wsparli Burmistrz Dobrego Miasta, przedstawiciele WORD w Olsztynie, strażacy oraz pracownicy dobromiejskiego podmiotów organizacyjnych związanych z szerzeniem wiedzy historycznej oraz kulturalnej. A wszystko po to, aby promować bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Dla policjantów spotkanie z młodzieżą miało jeszcze jeden ważny wymiar, a mianowicie uczczenie 100 - lecia powołania Policji.

W piątek - 10.05.2019r., przez kilka przedpołudniowych godzin, uczniowie klas piątych dobromiejskich szkół podstawowych, brali udział w grze miejskiej, którą zorganizowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Olsztyńscy funkcjonariusze chcieli połączyć tę uroczystość z edukowaniem młodych ludzi nie tylko w obszarze ruchu drogowego. Spotkanie w Dobrym Mieście miało dla policjantów jeszcze jeden ważny aspekt, a mianowicie uczczenie 100-lecia powołania Policji, jako formacji dbającej o szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Cele jakie przyświecały organizatorom były następujące:

 1. Promowanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
 2. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg.
 3. Podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze.
 4. Aktywizacja uczniów szkół podstawowych w zakresie umiejętnego zachowania w sytuacji napotkania zagrożenia na drodze.
 5. Utrwalanie umiejętności pracy w grupie jako właściwej formy porozumiewania się w relacjach rówieśniczych.
 6. Promowanie walorów tzw. „małych ojczyzn” poprzez poznanie walorów kulturowych, zabytków oraz  infrastruktury Dobrego Miasta  wraz z atrakcjami turystycznymi.
 7. Edukacja ekologiczna ukierunkowana na wzmacnianie dbałości o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu.

Współorganizatorem całego przedsięwzięcia był Burmistrz Dobrego Miasta Pan Jarosław Kowalski, który zaprosił uczestników zabawy do wykorzystania obiektów i plenerów Dobrego Miasta.

Załogi pięcioosobowych drużyn z dobromiejskich szkół podstawowych musiały wykonać zadania na trzynastu stanowiskach tematycznych.

Na zaproszenie policjantów do przygotowania stanowisk, odpowiedzieli przedstawiciele niezawodnych instytucji i podmiotów. Byli to: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie, Miejsko-Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Mieście, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, Grupa Historyczna Guttstadt, a także Wydziały Urzędu Dobrego Miasta, których celem jest propagowanie zachowań kulturalnych. Bazą główną imprezy był kompleks Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Olsztyńskiej. Na poszczególnych stanowiskach zawodnicy musieli zmierzyć się z zadaniami, a następnie ich prawidłowa realizacja była  potwierdzana na karcie pracy każdej z drużyn.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, egzaminowali młodych ludzi z przepisów ruchu drogowego, umożliwiając im także skorzystanie z urządzenia jakim jest symulator zderzeń.

Przed dziećmi były postawione różne zadania do wykonania. A mianowicie udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku, nad czym czuwali strażacy ochotnicy; sprawdzenie wiedzy z historii Dobrego Miasta; wykonanie pracy plastycznej ukazującej Najpiękniejszą Bocianią Basztę; skontrolowanie własnych linii papilarnych; poznanie zasad postępowania w przypadku kontaktu z agresywnym psem; zebranie wiedzy na temat zawodu policjanta i co za tym idzie zaznajomienie się z zasadami doboru do służby w Policji.  

Niezawodni w przygotowaniu zadań okazali się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy przygotowali dla młodzieży mini tor rowerowy, pieszy tor przeszkód z wykorzystaniem alkogoogli, czy też pisemny test wiedzy z zakresu znajomości przepisów na kartę rowerową.

Ważną rzeczą na jaką organizatorzy zwracali uwagę podczas gry miejskiej, była wspólna praca w grupach i zapamiętywanie wiedzy prezentowanej na stanowiskach. Podczas gry miejskiej nie było przegranych, tu wszyscy wygrali. To podczas podsumowania podkreślili jednogłośnie organizatorzy.

Z rąk Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. Mariusza Tańskiego oraz Pana Burmistrza Jarosława Kowalskiego  reprezentanci szkół otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz materiały edukacyjne pomocne w szkole.

 

Źródło: KWP w Olsztynie (mw)

 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Uczestnicy Obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Polska Policja