"Speed" teraz w całym kraju - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

"Speed" teraz w całym kraju

Data publikacji 23.07.2019

W Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja prasowa związana z powołaniem grup "SPEED". Grupy te mają przede wszystkim za zadanie zwalczać najbardziej agresywne zachowania na polskich drogach.

Na bazie doświadczeń funkcjonującego od października 2018 r. w Komendzie Stołecznej Policji Zespołu „SPEED”, w Komendzie Głównej Policji powstała koncepcja utworzenia Zespołów „SPEED” we wszystkich komendach wojewódzkich Policji. W skład Zespołu wchodzą policjanci pionu ruchu drogowego wspierani przez funkcjonariuszy pionów kryminalnych oraz do walki z cyberprzestępczością.

Na terenie całego kraju rozpoczynają działania Zespoły pn. „SPEED” mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

Do zadań każdego z Zespołów „SPEED” należy m. in.:

  • ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, m. in. takich jak przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego,
    w tym w obrębie przejść dla pieszych, a także innych przestępstw i wykroczeń mających wpływ na zaistnienie wypadków drogowych;
  • monitorowanie oraz analiza umieszczanych w Internecie nagrań (filmów) prezentujących notoryczne przekraczanie prędkości przez tych samych sprawców.

Funkcjonariusze będą wykorzystywali wszelkie pozyskane informacje, również te z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pod kątem informacji o zjawiskach lub przypadkach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W codziennej służbie policjanci z Zespołów „SPEED” będą używali najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także ręcznych mierników prędkości z wizualizacją.

Przypominamy, że prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenia związane m. in. z brakiem opanowania pojazdu. Wpływa również, w istotny sposób, na rodzaj doznanych w wypadku obrażeń. Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości,a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności.  Taka wzmożona czujność niezbędna jest m. in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

BRD KGP

 
 
 
 
Polska Policja