Profilaktyka

Senior bezpieczny na drodze

Data publikacji 04.09.2017

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja – partner akcji, przystąpili do realizacji akcji informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

Inauguracja akcji z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka odbyła się w miejscowości Klucze, w województwie małopolskim, 2 września 2017 r.na terenie Domu Kultury „Papiernik” przy ulicy Rudnickiej 2a. W tym dniu zorganizowane zostało pierwsze Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, były również atrakcje dla dzieci w ramach akcji Gminy Klucze na zakończenie lata. 
Organizatorzy akcji Krajowa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja – partner akcji, przygotowali wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. Punktualnie o godzinie 10 rozpoczęło się otwarcie Miasteczka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  gdzie pod czujnym okiem policjantów, swoich umiejętności mogli sprawdzić najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego. Na policyjnym stoisku rad i wskazówek z zakresu bezpieczeństwa i ruchu drogowego udzielali przedstawiciele z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz Komisariatu Policji w Kluczach.  Każdy, kto podszedł do policyjnego stanowiska, mógł samodzielnie wykonać odbitki własnych linii papilarnych.  Najmłodsi otrzymali z rąk policjantek odblaski, malowanki i książeczki edukacyjne.
Kolejki ustawiały się do stoisku przygotowanego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, gdzie  można było wyposażyć swój rower w lampki i elementy odblaskowe, a także skorzystać z przeglądu technicznego roweru.Dorośli sprawdzali swoich umiejętności w  symulatorze dachowania, symulatorze zderzeń i symulatorze refleksu. W alkogoglach i  narkogoglach pokonywali tor przeszkód.

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na akcję składają się dwa główne działania, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu pięciu wydarzeń plenerowych w formie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dziewięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie działania w ramach akcji odbędą się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego.
W trakcie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z:
- symulatora dachowania,
- symulatora zderzeń,
- symulatora refleksu,
- alkogogli,
- porad i wskazówek udzielanych przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz planszy wielkoformatowej – 10 kroków do bezpieczeństwa na drodze.


Ponadto uczestnicy Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą mogli zapoznać się z informacjami zawartymi na ściance dydaktycznej i skorzystać z warsztatu rowerowego, w którym wykonywany będzie bezpłatny przegląd techniczny roweru i ewentualnie uzupełnione zostanie brakujące oświetlenie roweru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to element akcji, który pozwoli m.in. na: zapoznanie się lub przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym, wskazanie na co należy zwracać uwagę przy korzystaniu z pojazdów, zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych i zwrócenie uwagi na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość kierowania pojazdami.
Bieżące informacje o akcji oraz bezpłatne materiały dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym można znaleźć na specjalnie uruchomionym portalu akcji:  www.SeniorNaDrodze.pl.

KWP Kraków/mś

  • piknik edukacyjny
  • piknik edukacyjny
  • piknik edukacyjny
  • piknik edukacyjny
  • piknik edukacyjny
  • plakat kampanii
Powrót na górę strony
Polska Policja