Profilaktyka

Bezpieczna droga do celu

Biuro Ruchu Drogowego KGP podjęło inicjatywę przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych pn. „Bezpieczna droga do celu”. Przedsięwzięcie skorelowane jest z działaniami pn. „Bezpieczne ferie”. Adresatami działań pn. „Bezpieczna droga do celu” są przede wszystkim kierowcy oraz pasażerowie, którzy w 2018 roku będą uczestnikami wyjazdów zbiorowych i rodzinnych na wypoczynek zimowy.

W ramach powyższych działań Policja na terenie całej Polski podejmuje działania edukacyjne i informacyjne ukierunkowane na promowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyjeżdzających na ferie. Obszar działań obejmuje problematykę dotyczącą m. in.  właściwego przygotowania pojazdu do drogi, jego stanu technicznego, zabezpieczenia przewożonego sprzętu, stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących, dostosowania prędkości do zmieniających się warunków atmosferycznych, uświadamiania zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem oraz kreowania życzliwych postaw w ruchu drogowym.

W ramach działań rozpowszechniania jest informacja o stałych miejscach prowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdów i stanu psychofizycznego kierowców autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek zimowy. W BRD KGP przygotowany został wykaz tych punktów z terenu całego kraju wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży, a także na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców. Informacje te zostały zamieszczone na stronie policja.pl.

BRD KGP/mś

Powrót na górę strony