Profilaktyka

Jednośladem bezpiecznie do celu

Data publikacji 24.04.2018

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu", której celem jest zwrócenie uwagi użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań.

Akcję rozpoczął briefing z udziałem służb podległych MSWiA. Parada kilkuset motocykli przejechała ulicami Warszawy. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka i Biskupa Polowego Wojska Polskiego - ks. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka, który przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej 21 kwietnia br. o godz. 13.00 w Kościele p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Po liturgii nastąpi poświęcenie kasków i motocykli.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w ramach akcji, wraz z Żandarmerią Wojskową, Wojskową Akademią Techniczną, Służbą Ochrony Państwa, Strażą Graniczną oraz przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Motocyklowego Zakładu Ruchu Drogowego CSP w Legionowie zorganizowało, 21 kwietnia 2018 roku w godz. 11.30-12.50 ulicami Warszawy, przejazd motocyklistów ww. formacji, stowarzyszeń i klubów motocyklowych zaproszonych przez organizatorów oraz ich rodzin. W inauguracji akcji udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mł.insp. Zdzisław Sudoł wraz ze swoim zastępcą insp. Piotrem Owsiewskim, księża kapelanii oraz zaproszeni goście.

Motocykliści poprzez swój udział w przedsięwzięciu promują bezpieczne zachowania, kulturę jazdy oraz empatię, jak również apelują o rozwagę i bezpieczeństwo. To ludzie, którzy na co dzień pełnią służbę z narażeniem zdrowia i życia, natomiast w wolnych chwilach żyją z pasją i dla pasji.

To już kolejna ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem skierowana jest przede wszystkim do użytkowników jednośladów, których liczba znacząco wzrosła przez ostatnie lata.

Celem akcji Jednośladem bezpiecznie do celu jest przede wszystkim:

- przypominanie i uświadamianie motocyklistom, motorowerzystom i rowerzystom, że niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy jednośladów;

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz promowanie dbania o własne bezpieczeństwo na drodze poprzez stosowanie właściwego ubioru chroniącego szczególnie motorowerzystów i motocyklistów, używanie certyfikowanych i dopasowanych kasków, jak również elementów odblaskowych;

- wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

O popularności szczególnie rowerów, motorowerów czy motocykli decyduje wiele elementów. Do głównych należą m.in. możliwość sprawnego przemieszczania się po zatłoczonych ulicach miast, łatwe parkowanie, styl życia czy pasja.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniając specyfikę tej grupy. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.

Człowiek, pojazd i infrastruktura oraz ich wzajemne interakcje warunkują bezpieczeństwo na drodze. Dlatego też podczas prowadzonych działań policjanci będą przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że człowiek i jego zachowanie ma największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści i kierowcy samochodów: Wasze życie i zdrowie są w Waszych rękach!

- Inauguracja akcji „JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU” podczas eliminacji powiatowych Turnieju BRD ►

BRD KGP/mś

fot.M.Świdzińska

 • zbiórka motocyklistów przed siedzibą Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
 • zbiórka motocyklistów przed siedzibą Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
 • zbiórka motocyklistów przed siedzibą Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
 • zbiórka motocyklistów przed siedzibą Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
 • przejazd motocyklistów ulicami Warszawy
 • przejazd motocyklistów ulicami Warszawy
 • przejazd motocyklistów ulicami Warszawy
 • motocykliści w kościele
 • festyn edukacyjny
 • festyn edukacyjny
 • msza święta z udziałem motocyklistów
 • złożenie wieńców pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej
 • poświęcenie motocykli
 • festyn edukacyjny
 • festyn edukacyjny
Powrót na górę strony