Profilaktyka

Dojedź(MY) bezpiecznie do celu – Bezpiecznie ferie 2019

Data publikacji 15.01.2019

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku. Aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policjanci, jak co roku, będą dbać o bezpieczeństwo podróżujących po polskich drogach. Już 11 stycznia 2019 r. rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie”, które wspierane są akcją informacyjno-edukacyjną „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” skierowana jest głównie do kierujących pojazdami (transport zbiorowy i indywidualny). Prowadzone w ramach akcji działania profilaktyczne mają na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami między innymi na:

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze);
- stan techniczny pojazdu;
- bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności dzieci;
- swój stan psychofizyczny;
- koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu.

Równolegle prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne „Bezpieczny PAS(ażer)”. Policjanci w ramach akcji będą przypominać pasażerom, że są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi będą również uświadamiać, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Ponadto policjanci w całym kraju uczestniczą i będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane są zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

WARTO WIEDZIEĆ

Wyjazdy indywidualne (samochód osobowy)

Na bezpieczeństwo jazdy oprócz stanu psychofizycznego kierowcy, przestrzegania przez niego przepisów czy zachowania pasażerów, znaczący wpływ ma stan techniczny pojazdu.

Przed wyjazdem należy sprawdzić m.in.:

 • poziom płynów eksploatacyjnych, w tym oleju w silniku, płynu chłodzącego silnika, płynu hamulcowego;
 • poziom płynu do spryskiwacza (warto zabrać ze sobą zapasowy pojemnik z płynem do spryskiwaczy, dostosowany do niskiej temperatury);
 • stan wycieraczek szyb i sposób ich działania;
 • ciśnienie w oponach;
 • działanie oświetlenia zewnętrznego pojazdu, w tym czystość kloszy reflektorów przednich i tylnych pojazdu (warto zaopatrzyć się w komplet zapasowych żarówek);
 • działanie sygnału dźwiękowego;
 • obowiązkowe wyposażenie samochodu, w tym czy posiadamy trójkąt ostrzegawczy i sprawną gaśnicę.

Warto zaopatrzyć pojazd w linę holowniczą, łopatkę do odśnieżania, kamizelkę odblaskową, apteczkę i łańcuchy na koła.

Prowiant oraz przedmioty niezbędne w podróży najlepiej umieścić w schowkach („kieszeniach”) pojazdu. Postarajmy się nie zasłaniać widoczności kierowcy np. kładąc kurtki przy tylnej szybie. Większe bagaże umieszczajmy w bagażniku pamiętając, że źle zabezpieczony bagaż może się przesunąć i doprowadzić do zmiany środka ciężkości, a w konsekwencji do zmiany toru jazdy pojazdu. Wiele osób będzie przewoziło narty na dachu samochodu. Koniecznie należy sprawdzić czy są dobrze zamocowane.

Pamiętajmy, aby w czasie podróży, jak również w trakcie zimowego wypoczynku zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kierować się zdrowym rozsądkiem. Wszelkich pojazdów, którymi będziemy się poruszać należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystając z uroków zimowego urlopu powinniśmy tak postępować, aby nie narażać nikogo na utratę zdrowia czy nawet życia. Ponadto radzimy, aby przed wyjazdem poświęcić dosłownie kilkanaście minut na lekturę ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, co pozwoli na przypomnienie sobie przepisów ruchu drogowego, zapoznanie się ze zmianami, a przede wszystkim zmusi nas do refleksji, co niewątpliwie przydaje się przed podróżą.

Wybierając się na zimowy wypoczynek kierowcy powinni zadbać również o siebie i przed trasą przede wszystkim wypocząć. Jeśli to możliwe należy rozpocząć podróż w godzinach, w których organizm jest przyzwyczajony do aktywności i najlepiej zanim zaczną się godziny szczytu.

Podczas jazdy zawsze należy zwracać uwagę na innych użytkowników drogi i utrzymywać bezpieczną odległość, zwłaszcza gdy na drogach jest ślisko i zalega śnieg. Do podróży lepiej wybierać trasy częściej uczęszczane, wtedy jest gwarancja, że są odśnieżone i dobrze przygotowane do ruchu. W czasie podróży warto też sprawdzać komunikaty drogowe podawane przez media.

Jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy, gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg, marznący deszcz) wymagają większego wysiłku i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu, które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.

Bądź odpowiedzialnym pasażerem:

 • nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;
 • nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy;
 • nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;
 • nie rozpraszaj kierowcy (nie „zagaduj”, nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie jazdy);
 • nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego;
 • nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam ma wątpliwości;
 • reaguj na przekraczanie prędkości;
 • nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – uniemożliwij mu dalszą jazdę.

Wyjazdy zbiorowe (autokary)

 • pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 oznacza się z przodu i z tyłu tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci;
 • kierującemu autokarem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów, zabronione jest także oddalanie się od pojazdu, gdy silnik jest włączony;
 • postoje autokaru należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach. Dzieci należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofają;
 • pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu;
 • opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji, gdy kierowca autokaru narusza zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego itp.) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę;
 • każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę;
 • kierujący autokarem jest obowiązany do przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców.

Zasady bezpieczeństwa w autokarze

 • zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów);
 • jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte;
 • kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informację o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym;
 • w trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne, rozpraszają uwagę kierującego;
 • przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwi szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku);
 • miejsca przy drzwiach powinny zajmować osoby dorosłe.

W razie wypadku drogowego:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na miejscu udzielana jest pomoc, zachowując ostrożność kontynuuj jazdę - nie blokuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji. 

Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi podróż samochodem może być przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na dotarcie do ulubionych miejsc zimowego wypoczynku.

(BRD KGP/ mw)

Powrót na górę strony