Profilaktyka

Ogólnopolskie działania pn. Bezpieczna Droga do Szkoły

Data publikacji 30.08.2019

Od 2 września 2019 r. Policja rozpoczyna działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak podstawowym zadaniem tych działań jest zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w początkowym okresie nauki.

Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni przygotowują się do działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Jednym z zadań był przegląd dróg w rejonach szkół pod kątem prawidłowości oznakowań, czytelności znaków oraz ustawienia urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, takich jak barierki zabezpieczające chodniki, czy sygnalizatory.

Podczas rozpoczętych działań funkcjonariusze zwracają uwagę na bezpieczeństwo uczniów w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych poprzez wzmożoną kontrolę skierowaną na przestrzeganie przepisów drogowych zarówno przez kierujących jak i pieszych. Uświadomienie kierowcom, że  przewóz pasażerów, a zwłaszcza dzieci, powinien odbywać się w sposób odpowiedzialny tj.: dorośli w zapiętych  pasach, natomiast dzieci w fotelikach ochronnych lub innych urządzeniach przytrzymujących.

W trakcie działań „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzona jest ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna, która ma na celu promowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Funkcjonariusze podczas spotkań uczą dzieci jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, prawidłowego przekraczania jezdni oraz poruszania się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza. Ponadto podczas spotkań uświadamiają dzieci jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pamiętaj:

  • o obowiązku przewożenia dzieci  w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach;
  • o zatrzymywaniu pojazdu w rejonach placówek oświatowych tylko w miejscach bezpiecznych i dozwolonych;
  • o wysadzaniu dziecka z samochodu od strony chodnika lub pobocza;
  • że nie każdy uczeń może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego: dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych);
  • podczas wspólnych spacerów pokaż dziecku najbezpieczniejszą drogę z domu na zajęcia i ze szkoły do domu;
  • dawaj dzieciom dobry przykład, przechodź przez ulicę tylko w miejscach wyznaczonych, zawsze na zielonym świetle;
  • zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego (aby zachowało szczególną ostrożność na przejściach dla pieszych, podczas przechodzenia przez ulicę czy na przystanku autobusowym);
  • uświadom dzieciom jak ważne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

 

Powrót na górę strony