Profilaktyka

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 31.08.2021

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się większego ruchu samochodów, jak i pieszych.

Powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych.

W pierwszych dniach września, policyjne patrole będą pełnić służbę w rejonach szkół oraz zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego.

Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym bezpieczeństwie. Dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale też na drodze.

Jeśli odwozisz dzieci, młodzież do szkoły pamiętaj o:

korzystaniu z pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu najmłodszych w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących;
zatrzymaniu swojego pojazdu w miejscu dozwolonym, aby nie ograniczać widoczności innym kierującym oraz pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię;
zachowaniu bezpieczeństwa podczas wysiadania dziecka z samochodu. 

Przypominamy, dzieci do lat 7 nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach!

Kierowcy, pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożność w rejonach przejść dla pieszych i dostosowaniu prędkość do warunków panujących na drodze.

Piesi, również jesteście zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i  przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, pamiętajcie też, że zabronione jest  wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym na przejściu dla pieszych.

Biuro Ruchu Drogowego KGP

Więcej tekstów na ten temat na stronach Komend Wojewódzkich Policji w kraju:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Komenda Stołeczna Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie

 

Powrót na górę strony