Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Data publikacji 10.01.2017

Komenda Główna Policji wraz z Polskim Związkiem Motorowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Krajową Radą BRD, przy udziale Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, jest organizatorem turniejów promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

W 2017 roku odbyły się następujące Turnieje:

  1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych – 40-ta edycja.
  2. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych - 40-ta edycja.
  3. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych – 20-ta edycja.
  4. Ogólnopolski Turniej dla uczniów ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych, (organizowany w ramach turniejów brd dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych)

Ogólnopolskie finały turniejów brd odbędą się w następujących terminach:

  • 29-31 maja Mikluszowice (woj. małopolskie) – 8. Finał Ogólnopolskiego Turnieju dla uczniów ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych.
  • 6-7 czerwca Poznań - 21. Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  • 12-14 czerwca Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie) - 40. Finał  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Przedsięwzięcia te stanowią rodzaj programu edukacyjnego na rzecz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Pierwszym etapem turniejów są eliminacje na szczeblu szkoły, następnie gminy, powiatu i województwa. Najlepsza drużyna, wyłoniona w eliminacjach wojewódzkich uczestniczy w finale ogólnopolskim.

Finały ogólnopolskie odbywają się każdego roku w innej miejscowości, bardzo często są to niewielkie miasta, dla których turniej jest znaczącą imprezą aktywizującą społeczności lokalne. Dzieci i młodzież, które biorą udział w finałach mają też okazję do poznania regionu, który ich gości, bowiem organizatorzy starają się zorganizować dla wszystkich drużyn atrakcyjne wycieczki.

Warto podkreślić, iż kluczową rolę w przeprowadzeniu turnieju pełnią powoływane na każdym szczeblu Komitety Organizacyjne, które zgodnie z zapisem w regulaminach turniejów stanowią lokalne forum wpierające organizację i przebieg  tych przedsięwzięć.

Z uwagi na to, iż przeprowadzenie turniejów wymaga współpracy instytucji, podległych poszczególnym resortom administracji rządowej lub samorządowej, Turnieje funkcjonują w oparciu o Porozumienie sygnowane przez osoby kierujące tymi resortami/instytucjami.

9 września 2016 r zostało podpisane  „Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych  turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, które zastąpiło poprzednie porozumienie sygnowane przez organizatorów turniejów.

W 2016 roku sygnatariuszami porozumienia zostali minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister spraw wewnętrznych i administracji, reprezentowany przez wiceministra Jarosława Zielińskiego, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, Komendant Główny Policji, reprezentowany przez nadinspektora Jana Lacha, oraz prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski.

Relacja z Turniejów, które odbyly sie w 2017 roku:

1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

Dziesiąty, jubileuszowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, którego współorganizatorem była również polska Policja. Turniej odbył się w dniach 29-30 czerwca 2017 roku w Mikluszowicach, w województwie małopolskim.

Turnieje rowerowe dopingują uczniów do nauki przepisów prawa o ruchu drogowym i przystępowania do egzaminów na kartę rowerową. W ten sposób najmłodsi bawiąc się zdobywają wiedzę, która procentuje w dorosłym życiu. Zawody w Mikluszowicach wpisały się w idee ogólnopolskich działań pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

W tym roku, na X Finał do Mikluszowic, zgłosiło się 8 drużyn w kategorii szkół podstawowych i 10 drużyn w kategorii szkół gimnazjalnych. Każda drużyna składała się z trzech osób.

Uczestnicy turnieju musieli zmierzyć się z przepisami ruchu drogowego, wypełniając testy pod czujnym okiem sędziów. W drugim dniu turnieju, zawodnicy spotkali się w miasteczku ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach. Ważną konkurencją, która jest sprawdzianem techniki jazdy na rowerze, był przejazd po specjalnie przygotowanym torze przeszkód. To jednak nie wszystko, każdy z zawodników przystąpił też do konkurencji z pierwszej pomocy nadzorowanej przez ratownika medycznego Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP zasiedli w Komitecie Organizacyjnym Ogólnopolskich Turniejów BRD a funkcję sędziego głównego pełniła nadkom. Agnieszka Sałkowska.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w X Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych zostali uhonorowani nagrodami. Znalazł się wśród nich także puchar od Komendanta Głównego Policji. 

W najbliższych tygodniach odbędą się kolejne edycje pozostałych turniejów  poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym tj. Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych ( 6 -7 czerwca br. w Poznaniu) i Ogólnopolski Turniej BRD dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (12-14 czerwca w Nidzicy).

 

Klasyfikacja wśród szkół podstawowych przedstawiała się następująco:

I miejsce - SP w SOSW im. J. Korczaka we Wschowie
II - SP nr 87 w SOSW nr 10 we Wrocławiu
III - SP w SOSW w Bochni
IV – SP Specjalna nr 4 w ZSS w Krośnie Odrzańskim
V - SP w ZSS w Opolu
VI - SP w SOSW w Kamieniu Pomorskim
VII - SP w SOSW w Policach
VIII – SP Specjalna nr 147 w Warszawie

Klasyfikacja gimnazjów:

I miejsce - Gim. W SOSW im. J. Korczaka we Wschowie
II - Gim. w SOSW w Głogówku
III - Gim. w SOSW w Bochni
IV - Gim. w SOSW w Policach
V - Gim. Specjalne w ZS nr 11 w Kaliszu
VI - Gim. Nr 55 w SOSW nr 10 we Wrocławiu
VII - ZS z oddziałami integracyjnymi nr 3 w Poznaniu
VIII - Publiczne Gim. Specjalne w Szydłowcu
IX - Gim. Specjalne nr 149 w Warszawie
X - Gim. Nr 2 w ZSS w Twardogórze

Uczestnicy turnieju mieli zapewnione liczne atrakcje, m.in.: zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni, Osady Sześciu Oraczy oraz Muzeum Motyli w Bochni. Dużo emocji dostarczyły przejazdy Mercedesami oraz zawody na strzelnicy „Puszczy” Dziewin.

 

 

BRD KGP

Powrót na górę strony