Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Turnieje BRD w roku szkolnym 2020/2021

Komenda Główna Policji wraz z Polskim Związkiem Motorowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Krajową Radą BRD oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, jest organizatorem turniejów promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Są to turnieje:

  • Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych ;
  •  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych;
  • Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;
  • Ogólnopolskiego Turnieju dla uczniów ze szkól specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych.

W roku szkolnym 2019/2020 z uwagi na obowiazujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, turnieje nie odbyły.

Obecnie szkoły funkcjonują, jednak w roku szkolnym 2020/2021 turnieje brd nie będą mogły być zorganizowane na dotychczasowych zasadach.

W załączeniu Komunikat Krajowego Komitetu Organizacyjnego w powyższej sprawie.

BRD KGP

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony