Wydarzenia

Trwa policyjna akcja „Świeć Przykładem – Bądź widoczny!”

Data publikacji 16.10.2020

Od 24 września br. do 20 marca 2021 trwa ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Świeć Przykładem – Bądź widoczny!” Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.

Najgorsze tygodnie roku, pod względem trudnych warunków drogowych, wciąż przed nami.  Korzystanie z drogi, w tym czasie, wymaga zwiększonej uwagi jej użytkowników.

Niekorzystne warunki  atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Dlatego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych przez pieszych.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Świeć Przykładem - Noś Odblaski – Bądź Widoczny

Noś odblaski w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).

 

BRD KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja