PRZEWOZY 2021 - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

PRZEWOZY 2021

Data publikacji 08.04.2021

W dniu 7 kwietnia policjanci warszawskiej „drogówki” przeprowadzili działania „Przewozy 2021”, które ukierunkowane były na kontrolę przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób na terenie m. st. Warszawy. Podczas prowadzonych działań policjanci kontrolowali autobusy, ciężarówki i pojazdy TAXI, którymi przewożone były osoby i rzeczy. Funkcjonariusze sprawdzali stan techniczny pojazdów, uprawnienia do kierowania, dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego, jak również stan trzeźwości kierowców.

Policjanci w trakcie działań skontrolowali 25 pojazdów, w wyniku czego ujawnili 9 naruszeń wynikających z Ustawy o Transporcie Drogowym. Zostało nałożonych 16 mandatów karnych na łączną sumę 14700 zł oraz sporządzono 2  wnioski o ukaranie do Sądu. Ponadto ujawniono 6 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami i 1 osobę znajdującą się pod  wpływem środka odurzającego. Ujawniono również 3 podrobione blankiety prawa jazdy oraz zatrzymano 4 dowody rejestracyjne i 1 prawo jazdy. Deportowano 1 osobę.

Przedmiotowe działania będą kontynuowane przez cały 2021 r. i mają za zadanie wyeliminować wszelkie nieprawidłowości dotyczące przewoźników, dzięki czemu pasażerowie korzystający z ich usług będą mogli pewnie i bezpiecznie dotrzeć do celu.

WRD KSP/mś

Powrót na górę strony
Polska Policja