Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kryptonim „Droga E-30”

Policjanci ruchu drogowego z województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i Warszawy przy wsparciu funkcjonariuszy pionów kryminalnych przeprowadzili działania pod kryptonimem „Droga E-30”. W sumie przeprowadzili prawie 1300 kontroli pojazdów i prawie 1400 kontroli osób. Celem tej akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu i przeciwdziałanie przestępczości drogowej i kryminalnej.

Policjanci ruchu drogowego z województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i Komendy Stołecznej Policji przy wsparciu policjantów pionu kryminalnego, uczestniczyli w międzynarodowych działaniach prewencyjno – kontrolnych pod kryptonimem „Droga E–30”. Celem akci była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przeciwdziałanie przestępczości zarówno drogowej jak i kryminalnej. Na uwagę zasługuje, że działania prowadzone były jednocześnie w godzinach 16.00 – 24.00 na całym europejskim szlaku drogowym E-30 w Holandii, Niemczech i w Polsce. Na terenie kraju działaniami objęte zostały: autostrada A-2, drogi krajowe nr 2, 92 oraz odcinkami dróg krajowe nr 14 i 50, na których wystawiono 36 statycznych posterunków kontrolnych wspomaganych dynamicznie tzw. patrolami rajdującymi.

W działaniach udział wzięło 114 policjantów ruchu drogowego oraz 21 policjantów innych służb, wspomaganych przez 18 inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, 48 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej, 6 strażaków PSP i 3 przedstawicieli Służby Weterynaryjnej.

Przeprowadzono kontrole 1294 pojazdów oraz 1382 osób, które ujawniły popełnienie 8 przestępstw oraz 469 wykroczeń (w tym 5 przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu). Ponadto ujawniono poszukiwany pojazd oraz osobę posiadającą przy sobie narkotyki.

*) źródło KGP

Powrót na górę strony