Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym ze Słowacją

Od Nowego Roku Republika Słowacji wprowadza nowy system naliczania opłat drogowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton. Z tego powodu w styczniu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na przejściach granicznych.

Od 1 stycznia 2010 r. na obszarze Republiki Słowackiej uruchomiony zostanie system elektronicznego poboru opłat drogowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

 

W związku z wprowadzeniem nowego systemu mogą wystąpić pewne utrudnienia w ruchu drogowym przy wjeździe na terytorium Słowacji. Do takich utrudnień może dojść w styczniu 2010 r. w granicznych punktach dystrybucji (HDM). Słowackie służby drogowe przewidują w tym czasie zwiększone zainteresowanie rejestracją w tym systemie ze strony przewoźników zagranicznych. W naszym województwie taki punkt dystrybucji znajdować się będzie przy przejściu granicznym w Barwinku.

 

Więcej informacji na temat nowego systemu elektronicznego poboru opłat drogowych (myta) na stronie www.emyto.sk.

W zakładce "Ruch drogowy" znajdziesz także przydatne informacje dotyczące przepisów ruchu drogowego na Słowacji.

(źródło: KWP w Rzeszowie)

Powrót na górę strony