Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od jutra działania policyjne „Bezpieczna Krajówka”

„Bezpieczna Krajówka" - pod taką nazwą lubuscy policjanci przeprowadzać będą od jutra działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na głównych szlakach komunikacyjnych naszego regionu, głównie na drodze K-2 i K-3.

Do najbardziej zagrożonych szlaków komunikacyjnych należy zaliczyć drogę krajową nr K - 2. Na drodze tej na co dzień obserwuje się wysokie natężenie ruchu , dodatkowo narastające w okresie weekendowym oraz poprzedzającym ten okres. Szlak ten, ze względu na duże nasilenie ruchu w tym pojazdów ciężarowych, należy do najbardziej zagrożonych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na terenie powiatu słubickiego znajdują się jeszcze dwie drogi krajowe do których często dochodzi do wypadków drogowych i kolizji, to droga nr 29 (Słubice - Zielona Góra) oraz nr 31 (Słubice - Kostrzyn).

Główną przyczyną powstania zdarzeń jest nieprzestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w konsekwencji popełnianie wykroczeń określonych w podstawowej kategorii tj. nadmierna prędkość, nie udzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie i omijanie.

Policja cyklicznie prowadzi działania kontrolne, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, ograniczenie liczby tragicznych wypadków oraz wyrobienie u kierujących pojazdami przeświadczenia o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kolejna taka akcja rozpocznie się już jutro i potrwa do piątku /22.02 br./

Podczas trwania akcji policjanci wykorzystywać będą przede wszystkim nieoznakowane radiowozy, wyposażane w sprzęt rejestrujący. Fotoradary i videorejestratory spotkać będzie można na tych odcinkach dróg, na których najczęściej dochodzi do wypadków i niebezpiecznych sytuacji.

Policja apeluje do kierujących o rozwagę i rozsądek.

Powrót na górę strony