Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Mazowiecka Drogówka dzieciom"

Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu wspólnie z Caritas Polska i WORD Radom organizuje cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci z wybranych szkół wiejskich na temat znajomości przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym, a także zagrożeń związanych z poruszaniem się po drodze. Projekt pod nazwą "Mazowiecka Drogówka dzieciom" ma na celu kształtowanie u dzieci właściwych zachowań na drogach, które poprawią ich własne bezpieczeństwo.

Inauguracja działań odbyła się 1 lutego 2010 roku. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu nadkom. Grzegorz Giziński przedstawił stan bezpieczeństwa na drogach garnizonu mazowieckiego. Wśród zaproszonych gości byli: ks. kan. Radosław Walerowicz – Dyrektor Ekonomiczny Caritas Polska, Mirosław Szadkowski – Dyrektor WORD Radom, wójt gminy Jastrząb pani Zofia Kosno, Lidia Lasota – producentka oraz Grzegorz Sadurski reżyser programu telewizyjnego dla dzieci "Ziarno".

Projekt skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i będzie realizowany przez policjantów WRD i Caritas Polska we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu oraz samorządem lokalnym.
W ramach projektu dzieci wezmą udział w zajęciach z zakresu:
- przepisów i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów,
- praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy na symulatorze jazdy motorowerem,
- zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
Przeprowadzony zostanie także sprawdzian na kartę rowerową.
Policjanci z wydziału prewencji mazowieckiej komendy przybliżą dzieciom zasady bezpiecznego zachowania w domu, w kontaktach z nieznajomymi czy tez radzenia sobie przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą.

Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej dla dzieci formie, z wykorzystaniem m.in. sprzętu multimedialnego i wszelkiego rodzaju materiałów dydaktycznych, w myśl zasady: uczyć poprzez zabawę.

Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej "EMAUS" w miejscowości Turno-Brzeźce koło Białobrzegów. Pierwszy z czterech cyklów zajęć odbywa się w dniach 1-5 lutego 2010 r., uczestniczy w nim 27 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, które do Turna przyjechały na zimowy wypoczynek. 4 lutego dzieci wezmą udział w nagraniu programu telewizyjnego "Ziarno", którego tematem będzie bezpieczeństwo na drogach.

Powrót na górę strony