Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Alkohol i narkotyki"

Dziś od wczesnych godzin porannych Policja w całej Polsce rozpoczęła działania pod kryptonimem „ALKOHOL i NARKOTYKI”. Przedsięwzięcie to ukierunkowane jest na ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami po alkoholu lub w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu. W trakcie akcji funkcjonariusze przyjmą jako zasadę poddawanie każdego kierującego zatrzymanego do kontroli także kontroli stanu trzeźwości.

Średnio – każdego roku, policjanci ujawniają i eliminują z ruchu około 170 tys. pijanych kierowców. Z jednej strony świadczy to o dużej skuteczności działań, z drugiej zaś to dowód na istnienie społecznego przyzwolenia dla tych, którzy wsiadają za kierownicę po alkoholu. Dzieje się tak pomimo surowych kar.

Każdy uczestnik ruchu drogowego, a zwłaszcza kierujący samochodem powinien znać przepisy prawa regulujące odpowiedzialność za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości.

Stan po użyciu alkoholu ma miejsce gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5‰ albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³. Jest to wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Sąd obligatoryjnie orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

W znacznie gorszej sytuacji w świetle przepisów prawa znajdzie się kierowca prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³. Czyn taki jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, ponadto sąd obowiązkowo zatrzyma prawo jazdy na okres od 1 roku do lat 10 (przy czym jeżeli uprawnienie do kierowania pojazdem zostanie zatrzymane na okres dłuższy niż 1 rok osoba taka musi zdawać ponowny egzamin na prawo jazdy).

Z uwagi na to, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem umyślnym wyrok znajdzie się w kartotece osób skazanych, co może skutkować utratą dobrej reputacji. Aktualnie procedowane są zmiany w przepisach prawa, które zakładają, że kierujący który spowoduje wypadek po alkoholu zostanie dożywotnio pozbawiony prawa jazdy. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, gdy sprawca znajduje się w stanie nietrzeźwości grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Należy podkreślić, że wypicie nawet jednej lampki szampana, drinka lub kieliszka wódki może doprowadzić do tragedii oraz wejścia w konflikt z prawem. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest też nieświadoma nietrzeźwość kierującego. Najczęściej ma ona miejsce gdy ktoś pił alkohol poprzedniego dnia i wydaje mu się, że w organizmie nie zostało śladu po „promilach”. Okazuje się jednak, że nawet kilkugodzinny sen nie gwarantuje, że będziemy w dobrej dyspozycji do prowadzenia pojazdu. Należy też pamiętać, że jedyną wiarygodną metodą na określenie stężenia alkoholu w organizmie jest badanie urządzeniem elektronicznym posiadającym odpowiednie atesty gwarantujące dokładność wskazań.

Pamiętaj!!! picie alkoholu powoduje:

  • Zmniejszenie szybkości reakcji
  • Zawężenie pola widzenia
  • Błędną ocenę odległości i prędkości
  • Pogorszenie koordynacji ruchowej
  • Znaczne obniżenie koncentracji

"Alkohol i narkotyki" na dolnośląskich drogach - czytaj więcej...

Powrót na górę strony