Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrolowali gimbusy

Od 08 do 12 lutego br. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego policjanci kontrolowali autobusy przewożące dzieci i młodzież do szkół. Głównym celem prowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dowożonych do i ze szkół zbiorowymi środkami transportu. Na co dzień wiele z tych pojazdów porusza się po bardzo nierównych drogach na terenach wiejskich. Niektóre autobusy liczą sobie nawet po kilkanaście lat. Czynniki te powodują, że pojazdy te o wiele częściej się psują, ich stan techniczny jest nieprawidłowy, a jest to bardzo ważnym aspektem bezpiecznego dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Kolejnym elementem, z punktu widzenia bezpieczeństwa, na który zwracali uwagę policjanci jest właściwa opieka zapewniona dzieciom w trakcie przewozu.

Policjanci systematycznie przy wsparciu funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego podczas prowadzonych kontroli w głównej mierze sprawdzali prawidłowość stanu technicznego i obowiązkowego wyposażenia pojazdów, ich oznakowanie, stan trzeźwości kierujących pojazdami, wymagane dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu oraz zgodność wykonywania przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców.
Podczas ubiegłotygodniowych działań skontrolowano 362 autobusów. 25 kierujących ukarano mandatami. Funkcjonariusze w trakcie kontroli ujawnili 25 nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego i wyposażenia pojazdu. Dotyczyły one w głównej mierze niesprawnego układu hamulcowego, nadmiernie zużytych bieżników opon, niesprawnego układu kierowniczego oraz oświetlenia zewnętrznego pojazdu.
W wyniku prowadzonych kontroli na terenie województwa policjanci zatrzymali 24 dowody rejestracyjne. W dwóch autobusach przewożącym dzieci i młodzież do szkoły nie było opiekunów. Pozostałe nieprawidłowości, które ujawniono w toku kontroli dotyczyły m.in. nieprawidłowego dokumentowania czasu pracy kierowców i wymaganych dokumentów w tym zakresie.
W przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości, które miały wpływ na bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu, informowano właściwe urzędy gmin.

Przypomnijmy, że wyniki kontroli realizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli zaprezentowane pod koniec stycznia 2010 roku wykazały, że samorządy gminne województwa warmińsko-mazurskiego zastosowały się do wcześniejszych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli i coraz lepiej realizują ustawowy obowiązek dowożenia dzieci do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
Porównanie ustaleń kontroli NIK za lata szkolne 2007/2008 i 2008/2009 z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w 2003 r. wskazuje, że nastąpiła istotna poprawa bezpieczeństwa przewozu oraz warunków oczekiwania uczniów w punktach zbiorczych. Zmniejszył się z 78% do 35% udział używanych do przewozu uczniów pojazdów eksploatowanych dłużej niż 10 lat, a ich stan techniczny znacznie się poprawił.

Powrót na górę strony