Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Niechronieni uczestnicy RD" - akcja Policji

W dniu 26 lutego 2010 roku Policja będzie prowadziła na terenie całego kraju działania ukierunkowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych.

Niechroniony uczestnik ruchu drogowego to taka osoba, której nie chronią kontrolowane strefy zgniotu, poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i inne systemy bezpieczeństwa biernego. Dlatego też szanse na przeżycie pieszych i rowerzystów są często naprawdę znikome, zwłaszcza przy dużych prędkościach kolizyjnych, przy czym określenie „dużych” jest tu trochę na wyrost, bo chodzi tu o prędkości rzędu 60-70 km/h. W akcji wezmą udział zarówno policjanci ruchu drogowego jak i prewencji, a także funkcjonariusze straży gminnych/miejskich. Będą oni zwracać szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy oraz zgodne z przepisami poruszanie się użytkowników dróg na odcinkach ciągów komunikacyjnych bez wydzielonych chodników.

Pora roku kiedy to widoczność na drogach jest najgorsza powoli dobiega końca, jednak dzień ciągle jest dość krótki i piesi poruszający się późnym popołudniem oraz wieczorem są słabo widoczni dla kierujących pojazdami. Dodatkową trudnością są pryzmy śniegu i kałuże, które powodują, że piesi nieraz wbrew własnej woli, muszą chodzić po jezdni zamiast poboczem czy chodnikiem. O tym w szczególności powinni pamiętać kierowcy, którzy poruszają się po drogach pozamiejskich.

Kierowcy powinni przygotować się także na to, że w miarę poprawy pogody na drogach pojawi się coraz więcej rowerzystów, którzy także są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
Bezpieczeństwo pieszych, podobnie jak i rowerzystów, jest w dużej mierze uzależnione od tego, czy są dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też w czasie prowadzonych działań policjanci będą zachęcać niechronionych uczestników ruchu do noszenia elementów odblaskowych.

Bezpieczeństwo osób pieszych - statystyka
W 2009 roku miało miejsce 12 834 wypadków z udziałem pieszych (o 2190 mniej niż w 2008 roku), w których zginęło 1477 osób (mniej o 416), a 12 328 zostało rannych (mniej o 1935).
Mimo odnotowanych spadków należy pamiętać, że 29,1% wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2009 roku to potrącenia pieszych a 32,3% ofiar śmiertelnych stanowiły osoby poruszające się pieszo.

Wypadki z udziałem pieszych w 2009 roku
Miesiąc
Wypadki
Ranni
Zabici
Styczeń
1092
1064
131
Luty
892
859
89
Marzec
1035
971
126
Kwiecień
899
893
98
Maj
855
851
68
Czerwiec
889
884
78
Lipiec
792
797
89
Sierpień
872
851
106
Wrzesień
1050
1008
119
Październik
1475
1368
190
Listopad
1556
1450
210
Grudzień
1427
1332
173
Ogółem
12834
12328
1477
 

W większości poszkodowanymi byli sami piesi, którzy swoim zachowaniem często powodują duże zagrożenie. W omawianym roku spowodowali oni ponad 12 % zdarzeń z ofiarami w ludziach. Najczęściej piesi doprowadzali do wypadków nieostrożnie wchodząc na jezdnię tuż przed jadący pojazd. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do potrącenia pieszego.

 Przyczyna
wypadki
zabici
ranni
Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem
2898
407
2559
Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym
582
95
497
Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody
549
32
525
Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle
408
39
373
Stanie na jezdni, leżenie
298
144
163
Chodzenie nieprawidłową stroną drogi
237
52
202
Zatrzymanie, cofnięcie się
43
2
42
 

 

Powrót na górę strony