Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska akcja "TRUCK"

10 marca 2010 roku Policja drogowa przeprowadzi ogólnopolskie działania pod kryptonimem „TRUCK” ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

Transport drogowy jest jednym z najbardziej popularnych sposobów przewożenia ładunków w krajach Unii Europejskiej. Taka sytuacja niesie za sobą szereg zagrożeń w ruchu drogowym, takich jak na przykład: zmęczenie kierowców związane z nieprzestrzeganiem czasowych norm pracy, przeciążenie pojazdów, zły stan techniczny, nieprawidłowości w dokumentacji itp.

 
Oprócz „klasycznych”, dynamicznych kontroli ruchu drogowego dokonywanych na drodze, policjanci ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Straży Granicznej, przeprowadzać je będą także na specjalnie utworzonych statycznych „posterunkach kontroli”.
 
Dobór tych miejsc nastąpi na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz natężenia ruchu pojazdów wykonujących przewozy na wybranych odcinkach dróg.

W czasie działań „Truck” nie zabraknie także losowych kontroli stanu trzeźwości oraz sprawdzeń pod kątem przestępstw celno-akcyzowych.

 

Sprawcy wypadków drogowych - kierujący pojazdami w 2009 roku
Pojazd
wypadki
zabici
ranni
Autobus inny
123
9
354
Autobus komunikacji publicznej
274
19
374
Ciągnik rolniczy
159
14
186
Inny pojazd
151
10
177
Motocykl
1154
194
1231
Motorower
1025
41
1158
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
1
0
1
Pojazd uprzywilejowany
17
1
34
Pojazd wolnobieżny
28
2
28
Rower
1770
160
1670
Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy
1681
182
2299
Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą
818
98
1140
Samochód osobowy
27187
2375
37285
Samochód osobowy bez przyczepy
2
0
4
Samochód osobowy z przyczepą
0
0
0
Tramwaj, trolejbus
51
5
120

 

Powrót na górę strony