Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Św. Krzysztofa

Od 18 – 25 lipca br. obchodzony jest Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Tydzień ten został zainicjowany przez MIVA Polska - środki transportu dla misjonarzy, działającej od 2000 roku przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Obchodzi się go z okazji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących przypadającego na 25 lipca. Hasłem tegorocznych obchodów jest: „Bądźmy świadkami Miłości na drogach świata”.

Jednocześnie w tym roku MIVA Polska świętuje Jubileusz 10-lecia swojej działalności.
Główne obchody Tygodnia św. Krzysztofa i Jubileuszu MIVA będą miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, przy ul Ostrobramskiej 72 w Warszawie.

Łącznie, w latach 2000–2010, MIVA Polska pomogła w zakupie 377 środków lokomocji dla polskich misjonarzy. Są to: 205 samochodów (głównie terenowych), 3 ambulanse, 1 bus, 46 motocykli, 1 traktor, 2 barki, 7 łodzi, 5 silników do łodzi, 1 quad, 103 rowery, 1 riksza, 2 konie.
Na te pojazdy pomoc od MIVA Polska wynosiła 1 193 480 Euro. Pomoc ta powędrowała do 46 krajów świata. Najwięcej pojazdów od MIVA znalazło się w Kamerunie (51), Zambii (42), Czadzie (26), Tanzanii (25), Brazylii(20), Togo i RPA (po 18), Rwanda (16), Boliwia (15), RCA i Papua NG (po 11).
Każdy z tych pojazdów jest owocem Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy. Jest darem wdzięcznych polskich kierowców, przyjaciół MIVA Polska i wszystkich ludzi o otwartym i wrażliwym sercu. To znak żywotności ducha misyjnego w Polsce.
MIVA Polska ma też swój dorobek na polu zaangażowania Kościoła w Polsce w poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Wszystkie główne ogólnopolskie inicjatywy kościelne w tym zakresie są rodem z MIVA Polska. Są to przede wszystkim: Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę, Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców, Tydzień św. Krzysztofa.
Na bazie dorobku MIVA Polska powstało w 2005 roku Krajowe Duszpasterstwo Kierowców.

Przykazania dla kierowców MIVA Polska:

1.Nie będziesz egoistą na drodze.
2.Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3.Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4.Szanuj pieszych.
5.Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6.Zapnij pasy będziesz bezpieczny.
7.Nie bądź brawurowy w prędkości.
8.Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9.Pomagaj potrzebującym na drodze.
10.Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Boże pobłogosław naszej podróży.
Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu.
Boże prowadź!
Święty Krzysztofie, módl się za nami!

Powrót na górę strony