Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

BUS na polskich drogach

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą akcję pod kryptonimem „BUS”. Działania te są ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, w szczególności dzieci i młodzieży na wypoczynek wakacyjnym. W prowadzonych kontrolach policjantów wspomogą funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego.

Akcja obejmie także pojazdy komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej, zarówno przewoźników państwowych jak i prywatnych.
Prowadzone kontrole będą ukierunkowane na:

  • stan technicznego autobusów oraz przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców,
  • stan trzeźwości kierowców autobusów;
  • braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość pojazdu,
  • czas jazdy oraz postoju.

Statystyka wypadkowa z udziałem autobusów w 2009 roku

Wg danych GUS, w 2008 roku w Polsce zarejestrowanych było 92 401 autobusów. Są to pojazdy obsługujące 23 260 linii regularnej komunikacji autobusowej, których długość w kilometrach wynosi 1 168 277 (w statystyce policyjnej– autobusy komunikacji publicznej) oraz autobusy obsługujące ruch turystyczny, szkolne itp. (w statystyce policyjnej – autobusy inne).

 

Wypadki drogowe i ich skutki w 2009 r. w porównaniu do 2008 r.
 

 
Ogółem
 
Spowodowane przez kierujących
 
Spowodowane przez kierujących autobusami
 
2008 r.
 
2009r.
 
Różnica
 
2008
 
2009
 
Różnica
 
2008
 
2009
 
Różnica
 
Wypadki
 
 
 
 
49 054
 
 
 
 
44 196
 
 
 
 
-4 854
 
 
 
 
38 318
 
 
 
 
35 044
 
 
 
 
- 3 274
 
 
 
 
436
 
 
 
 
394
 
-42
 
Zabici
 
 
 
 
5 437
 
 
 
 
4 572
 
 
 
 
- 865
 
 
 
 
3 659
 
 
 
 
3 139
 
 
 
 
- 520
 
 
 
 
33
 
 
 
 
27
 
-6
 
Ranni
 
 
 
 
62 097
 
 
 
 
56 046
 
 
 
 
- 6 051
 
 
 
 
51 346
 
 
 
 
46 710
 
 
 
 
- 4 636
 
 
 
 
758
 
 
 
 
722
 
-36


 
Rodzaj autobusu
 
Wypadki
 
Zabici
 
Ranni
 
2008 r.
 
2009r.
 
2008 r.
 
2009r.
 
2008 r.
 
2009r.
 
 
 
 
Komunikacja publiczna
 
 
 
 
326
 
 
 
 
272
 
 
 
 
19
 
 
 
 
19
 
 
 
 
526
 
 
 
 
368
 
 
 
 
Inne
 
 
 
 
110
 
 
 
 
122
 
 
 
 
14
 
 
 
 
8
 
 
 
 
232
 
 
 
 
354


Główne rodzaje wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących autobusami w 2009 roku
 
Rodzaj zdarzenia
 
Wypadki
 
Zabici
 
Ranni
 
2008
 
2009
 
2008
 
2009
 
2008
 
2009
 
Zderzenie się pojazdów w ruchu
 
boczne
 
 
103
 
94
 
 
10
 
5
 
 
225
 
162
 
czołowe
 
 
16
 
20
 
 
1
 
4
 
 
24
 
38
 
tylne
 
 
94
 
81
 
 
2
 
1
 
 
196
 
171
 
Najechanie na
 
pieszego
 
 
96
 
87
 
 
16
 
16
 
 
87
 
81
 
drzewo
 
 
7
 
6
 
 
1
 
-
 
 
24
 
32
 
słup, znak
 
 
6
 
4
 
 
2
 
-
 
 
32
 
7
 
Wypadek z pasażerem
 
 
79
 
71
 
 
-
 
-
 
 
111
 
97
 
Wywrócenie się pojazdu
 
 
14
 
14
 
 
-
 
1
 
 
34
 
77


Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących autobusami w 2009 roku
 
Przyczyna
 
Wypadki
 
Zabici
 
Ranni
 
2008
 
2009
 
2008
 
2009
 
2008
 
2009
 
Niedostosowanie prędkości
 
 
 
 
83
 
87
 
 
 
 
5
 
4
 
 
 
 
193
 
263
 
Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu
 
 
 
 
84
 
83
 
 
 
 
4
 
5
 
 
 
 
193
 
147
 
Nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych
 
 
 
 
55
 
58
 
 
 
 
10
 
10
 
 
 
 
49
 
54
 
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami
 
 
 
 
55
 
48
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
115
 
84
 
Nieprawidłowe wyprzedzanie
 
 
 
 
23
 
10
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
29
 
14
 
Nieprawidłowe
 
omijanie
 
 
 
 
24
 
10
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
26
 
9
 

 

Powrót na górę strony