Wydarzenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja TRUCK na polskich drogach

Policja drogowa prowadzi ogólnopolskie działania pod kryptonimem „TRUCK”, które ukierunkowane są na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

Transport drogowy niesie ze sobą szereg zagrożeń w ruchu drogowym, takich jak na przykład: zmęczenie kierowców związane z nieprzestrzeganiem czasowych norm pracy, przeciążenie pojazdów, zły stan techniczny, nieprawidłowości w dokumentacji itp.

Oprócz „klasycznych”, dynamicznych kontroli ruchu drogowego dokonywanych na drodze, policjanci ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Straży Granicznej, przeprowadzać je będą także na specjalnie utworzonych statycznych „posterunkach kontroli”.

Dobór tych miejsc nastąpi na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz natężenia ruchu pojazdów wykonujących przewozy na wybranych odcinkach dróg.
W czasie działań „Truck” nie zabraknie także losowych kontroli stanu trzeźwości oraz sprawdzeń pod kątem przestępstw celno-akcyzowych.

 

Sprawcy wypadków drogowych - kierujący pojazdami w 2009 roku

Pojazd

wypadki

zabici

ranni

Autobus inny

123

9

354

Autobus komunikacji publicznej

274

19

374

Ciągnik rolniczy

159

14

186

Inny pojazd

151

10

177

Motocykl

1154

194

1231

Motorower

1025

41

1158

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1

0

1

Pojazd uprzywilejowany

17

1

34

Pojazd wolnobieżny

28

2

28

Rower

1770

160

1670

Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy

1681

182

2299

Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą

818

98

1140

Samochód osobowy

27187

2375

37285

Samochód osobowy bez przyczepy

2

0

4

Samochód osobowy z przyczepą

0

0

0

Tramwaj, trolejbus

51

5

120

Powrót na górę strony